Dostarczenie wyznaczenia na śledzenia w ramach NFZ

Zgodnie z spadkami uruchomionymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej budowanych z majątków społecznych, każdy pacjent chcący zbudować rezonans magnetyczny w ramach tej refundacji musi zwrócić odpowiednio wypisane skierowanie lekarskie.

Rejestracji na badanie można zrealizować drogą komputerową lub telefoniczną, jednak oryginał skierowania powinien być udzielony do wybranej placówki najpóźniej w czasu 14 dni codziennych od dnia rejestracji. W wypadku niedotrzymania tego tytułu jest ryzyko, że okres ulegnie anulowaniu, a pacjent zostanie wykreślony z listy czyhających na poszukiwanie.

Wyszukaj klinikę