Rezonans magnetyczny jest jednym z badań obrazowych, które wykonywane jest w celu dokładnej diagnostyki pacjenta. Przeprowadzane jest wówczas, gdy lekarz podejmie decyzję, że jest ono niezbędne w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Wystawiając skierowanie wskazuje jakie dokładnie badanie ma zostać wykonane oraz cel.

Jak długo czeka się na badanie?

Badanie rezonansu magnetycznego wymaga wcześniejszej rejestracji. Czas oczekiwania na jego wykonanie może być różny, w zależności od placówki w jakiej będzie wykonywane czy miasta. Jeśli badanie ma być finansowane przez NFZ, wówczas czas oczekiwania może być dość długi. Dlatego wiele osób zastanawia się czy jest możliwość wykonania badania prywatnie? Owszem, chociaż koszt badania może być dość zróżnicowany. Rezonans magnetyczny cena warto sprawdzić jeszcze przed umówieniem wizyty. Podejmując decyzję o wykonaniu badania prywatnie to właśnie cena i termin są najistotniejszymi dla pacjenta czynnikami, które decydują o wyborze placówki.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny, zwany też MR lub MRI, to badanie, które wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody, które znajdują się w organizmie człowieka. Dokładnie chodzi o protony, występujące w jądrach wodoru. Gdy protony umieszczone zostaną w polu magnetycznym zostają w pewien sposób “uporządkowane”. Urządzenie wykorzystywane do przeprowadzenia badania wydziela fale radiowe o określonej częstotliwości, co powoduje zmianę stanu protonów. Fale te odbijają się od protonów i powracają, zachowując tą samą częstotliwość. Powracające z organizmu fale odbierane są przez czujniki urządzenia, a dzięki ich przetworzeniu przez komputer pozwalają zbudować na monitorze medyczny obraz badanego obszaru. Specjalne przygotowane oprogramowanie umożliwia trójwymiarowe obrazowanie badanych narządów. Ogromną zaletą badania jest to, że jest ono nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne, ponieważ w przeciwieństwie do RTG fale magnetyczne w rezonansie nie wytwarzają szkodliwych dla człowieka efektów ubocznych.

Jak przygotować się do badania?

Przed przystąpieniem do badania MR konieczne jest wykonanie badania krwi określającego poziom kreatyniny, szczególnie, jeśli podejrzewa się problemy z nerkami. Badanie najlepiej wykonać około tydzień przed planowanym badaniem rezonansu magnetycznego.

Wyszukaj klinikę